bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Ogłoszenia różne

Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka łemkowskiego.
2013-01-02

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół.

Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu otrzymało
z Ministerstwa Edukacji Narodowej 18 egzemplarzy „Poradnika metodycznego dla nauczycieli języka łemkowskiego” do rozdysponowania. Bezpłatne egzemplarze ww. poradnika są przeznaczone dla szkół i oddziałów oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka łemkowskiego.

W związku z powyższym proszę zgłaszać swoje zapotrzebowanie do bibliotek szkolnych wraz z ilością egzemplarzy. Zgłoszenie zapotrzebowania należy przesłać drogą elektroniczną na adres wizytatora:

st. wizytator Mariola Kolan tel. 71 340 65 08
m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że wersja elektroniczna „Poradnika metodycznego dla nauczycieli języka łemkowskiego”, za zgodą wydawcy, zostanie zamieszczona na portalu edukacyjnym Scholaris.


st. wizytator Mariola Kolan
   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu