bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Zespół ds. wypoczynku
tel. 71 340 60 48
tel. 71 340 63 36
tel. 71 340 63 70

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Ogłoszenia różne

Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka łemkowskiego.
2013-01-02

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół.

Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu otrzymało
z Ministerstwa Edukacji Narodowej 18 egzemplarzy „Poradnika metodycznego dla nauczycieli języka łemkowskiego” do rozdysponowania. Bezpłatne egzemplarze ww. poradnika są przeznaczone dla szkół i oddziałów oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka łemkowskiego.

W związku z powyższym proszę zgłaszać swoje zapotrzebowanie do bibliotek szkolnych wraz z ilością egzemplarzy. Zgłoszenie zapotrzebowania należy przesłać drogą elektroniczną na adres wizytatora:

st. wizytator Mariola Kolan tel. 71 340 65 08
m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że wersja elektroniczna „Poradnika metodycznego dla nauczycieli języka łemkowskiego”, za zgodą wydawcy, zostanie zamieszczona na portalu edukacyjnym Scholaris.


st. wizytator Mariola Kolan
   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu