bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Zespół ds. wypoczynku
tel. 71 340 60 48
tel. 71 340 63 36
tel. 71 340 63 70

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Aktualności

: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - SKŁADANIE WNIOSKÓW (2015-12-31)

: Zasady zamieszczania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o konkursach. (2015-12-31)

: OBOWIĄZEK LUSTRACJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH. (2014-12-31)

: „Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie” w roku szkolnym 2014/15. (2014-09-12)

: Program „Dzwonek na obiad” (2014-09-12)

: Projekt „Samorządy mają głos” (2014-09-12)

: Konkurs „Zaraź nas swoją pasją” (2014-09-12)

: Projekt Młody Obywatel (2014-09-12)

: Komunikat Komitetu Głównego w sprawie 38 Olimpiady Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. (2014-09-12)

: NARODOWE CZYTANIE (2014-09-12)

: Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym MATHEMATICS IN FOCUS. (2014-09-12)

: Uroczyste obchody Dnia Sybiraka (2014-09-11)

: informacje dla szkół na temat II dystrybucji podręczników (2014-09-11)

: Dzieciństwo bez próchnicy (2014-09-10)

: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (2014-09-10)

: „Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych” (2014-09-10)

: Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji" (2014-09-10)

: Szkolenia-warsztaty w ramach projektów „Terpsychora do szkół”-edycja (5) i edycja (6) – zapisy tylko do 15 września 2014 r. (2014-09-10)

: Akcja edukacyjna „Szkoła z Klasą 2.0” i „Koduj z Klasą” (2014-09-09)

: Szkolenia dla dyrektorów szkół w zakresie rozwijania w szkole metodyki oceniania wspierającego rozwój uczniów. (2014-09-09)

: Studium TALENT (2014-09-09)

: Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli (2014-09-05)

: Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka" (2014-09-05)

: Szkolenia dla dyrektorów szkół realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu ,,Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” (2014-09-05)

: Konkursy Międzyprzedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek” (2014-09-05)

: Konkurs Tesco dla Szkół „Kulinarni Odkrywcy” (2014-09-05)

: Materiały z konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – sierpień 2014 (2014-09-04)

: Szkolenie dla nauczycieli w zakresie wychowania komunikacyjnego (2014-09-04)

: Materiały z konferencji „Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków”. (2014-09-03)

: Informacja dot. gry na automatach dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. (2014-09-03)

: Ogólnopolska akcja edukacyjna WF z Klasą. (2014-09-03)

: List adresowany do dyrektorów szkół podstawowych zawierający informacje na temat wypożyczania i ewidencjonowania podręczników do klasy I. (2014-09-02)

: Obchody rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. (2014-08-29)

: Wstępny podział środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2014 (2014-08-28)

: Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (2014-08-27)

: Rządowy programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (2014-08-27)

: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (2014-08-25)

: Architektura w pudełku (2014-08-19)

: LEKCJA DOBREJ HISTORII (2014-08-19)

: STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW (2014-08-19)

: TRZECIA EDYCJA AKCJI NARODOWE CZYTANIE (2014-08-13)

: Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. (2014-08-12)

: Informacja dla jednostek samorządów terytorialnych dotycząca likwidowanych szkół i placówek i danych w SIO (2014-08-11)

: Projekt „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” (2014-07-29)

: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży” (2014-07-14)

: Praktyka zagraniczna uczniów ZSP Bierutów drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie (2014-07-14)

: Poradnik pomocny w poszukiwaniu pracy: „Praca dla Absolwenta” (2014-07-14)

: Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie językowym (2014-07-14)

: Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim (2014-07-14)

: „Radosna szkoła” 2014 r. - informacja dotycząca kontroli szkolnych placów zabaw (2014-07-09)


   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu