bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Aktualności

: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - SKŁADANIE WNIOSKÓW (2015-12-31)

: Zasady zamieszczania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o konkursach. (2015-12-31)

: OBOWIĄZEK LUSTRACJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH. (2014-12-31)

: Zaproszenie do udziału w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. (2014-11-27)

: „Olimpiady dla gimnazjalistów. (2014-11-27)

: VII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych (2014-11-27)

: Program informacyjno-edukacyjny „Odzyskomania” (2014-11-27)

: Kampania edukacyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” (2014-11-24)

: Summer 2015 Study of the United States Institute for Secondary School Educators. (2014-11-24)

: V Edycja Konkursu pn.”Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana” (2014-11-24)

: Konkurs „Pokaż język: Odkryj Szekspira” (2014-11-24)

: Ludowe Inspiracje X edycja (2014-11-24)

: PIRLS międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu. (2014-11-24)

: Bezpłatne warsztaty programu „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie” dla nauczycieli gimnazjów. (2014-11-24)

: Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum w systemie egzaminacyjnym. (2014-11-21)

: Nowa oferta edukacyjna Muzeum POLIN OST (2014-11-21)

: Międzynarodowe badanie „TIMSS” w klasach IV szkoły podstawowej prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (2014-11-21)

: Konkurs literacki „Gry wyobraźni” (2014-11-21)

: Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe (2014-11-21)

: V Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „ Współczesny Dolny Śląsk” (2014-11-21)

: Ogólnopolski Konkurs „Nysa - Turystyczna Metropolia” (2014-11-21)

: Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu” (2014-11-21)

: Pakiet edukacyjny: Człowiek – Środowisko - Gospodarka, Zasady Zrównoważonego Rozwoju (2014-11-21)

: Akcja "Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki" (2014-11-21)

: V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” (2014-11-21)

: Konkursy „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 2015” (2014-11-21)

: Ogólnopolski konkurs „Akcja bez nienawiści” (2014-11-21)

: Ogólnopolski program edukacyjny „Jeżdżę z głową”. (2014-11-21)

: Opieka na dzieckiem z cukrzycą (2014-11-17)

: Komunikat do dyrektorów na temat prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania za pomocą dziennika elektronicznego (2014-11-13)

: Konkurs na happening edukacyjny (2014-11-12)

: Edukacyjny projekt szkolny „Postaw na Słońce” (2014-11-12)

: Europejski Dzień Prawnika (2014-11-12)

: XXVI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” (2014-11-12)

: XI Dolnośląski Konkurs Literacko – Dziennikarski „Moja Mała Ojczyzna” (2014-11-12)

: X Edycja Konkursu „ Młodzież jakiej nie znacie” (2014-11-12)

: VIII Ogólnopolski Konkurs na Felieton (2014-11-12)

: Konferencja EREIVET II w BARI (APULIA, ITALIA). (2014-11-12)

: Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty. (2014-11-12)

: Certyfikat Zielonej Flagi (2014-11-12)

: Obchody 96.Rocznicy Odzyskania Niepodległości (2014-11-07)

: Ogólne zasady wyłaniania szkół i placówek do V Dolnośląskiej Gali Talentów (2014-11-05)

: Konkurs LIGA NAUKOWA edycja 2015 Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów (2014-11-05)

: TYDZIEŃ PATRIOTYZMU w (2014-11-05)

: XI edycja Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz (2014-11-05)

: „Olimpiada Geograficzna” konkurs dla gimnazjalistów. (2014-11-05)

: V Dolnośląska Gala Talentów (2014-11-05)

: II edycja konkursu Złote Wachlarze (2014-11-05)

: Projekt edukacyjny UNICEF – Wszystkie Kolory Świata (2014-11-05)

: XXI Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt. „Igrzyska Olimpijskie – największą Imprezą Świata” oraz XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70. (2014-11-05)


   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu